Strategista kilpailukykyä EU:n sisämarkkinoista

Vahva talous ja toimivat sisämarkkinat ovat edellytys sille, että EU on kriisinkestävä ja turvallinen. Euroopan on kyettävä vastaamaan muuttuvan maailman asettamiin haasteisiin pysyen kilpailukykyisenä ilman sisämarkkinoita rapauttavaa valtiotukikilpailua. Suomen vahvuuksia ovat tärkeät raaka-aineet, puhdas energia sekä korkean teknologian osaaminen.