Yrittäjyys talouden moottorina

Suomessa on noin 261 000 yrittäjää. Käytännössä siis joka kymmenes työikäinen toimii joko itsenäisenä ammatinharjoittajana, yksinyrittäjänä tai työnantajana. Yrittäjyyden suorat ja välilliset vaikutukset työllisyyteen, hyvinvointiin ja kansantaloutemme menestykseen ovat merkittäviä.

EK:n näkemys

  • Suomi tarvitsee menestyäkseen lisää työnantajayrittäjiä. Vain noin 35 prosenttia yrittäjistä työllistää itsensä lisäksi jonkun ulkopuolisen henkilön. Erityisesti ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä on madallettava ja työllistämisen esteitä purettava.
  • Pk-yritysten kansainvälistymisaikomusten toteuttamista on tuettava voimakkaasti. Pk-yritysten osuus Suomen kokonaisviennistä on vain 28 prosenttia. Taloutemme lepää liikaa tiettyjen toimialojen ja suuryritysten viennin varassa ja on siksi turhan haavoittuvainen.
  • Suomeen on saatava lisää keskisuuria, 50–249 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Näiden yritysten osuus yrityskannastamme on vain noin prosentti, kun se esimerkiksi Saksassa on noin 2,5 prosenttia. Rahoitus- ja yritysjärjestelyosaamisen kehittämiseen on panostettava.
  • Elinkelpoisten yritysten jatkuvuus on turvattava. Jo pelkästään sukupolvenvaihdoksia on tulossa noin 17 000 kappaletta seuraavan viiden vuoden aikana. Näiden yritysten yhteenlaskettu työllisyysvaikutus on sellainen, ettei sitä voida jättää huomioimatta.
  • Suomeen tarvitaan lisää kasvuhakuisia yrityksiä. Suomessa yrittäjien kasvuhakuisuus on kansainvälisesti vaatimattomalla tasolla. Kasvuun kannustaminen edellyttää riskinottoon kannustavaa yritys- ja asenneilmastoa, jossa niin menestyminen kuin epäonnistuminenkin ovat sallittuja.

Yrittäjyyden edistämiseksi on löydettävä konkreettisia keinoja, joilla voidaan purkaa yrittäjäksi ryhtymisen ja työllistämisen esteitä sekä helpottaa yritysten kasvattamista ja kansainvälistymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa aktiivisia toimenpiteitä muun muassa yrityksiä rasittavan kustannus- ja säädösympäristön keventämisessä.

Suomen yrityskanta on pienyritysvaltainen. Yrityksistä noin 86 prosenttia työllistää vähemmän kuin viisi henkilöä. Sen sijaan suuria, vähintään 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä, on vain 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä. Käytännössä uudet työpaikat ovatkin viimeisten vuosien aikana syntyneet lähes poikkeuksetta pk-yrityksiin.