Ohjeiden yhteenvedot

Sivu päivitetty 1.10.2019

Huom! EK ei hyödynnä palkkatilastoinnissa kansallista tulorekisteriä, joka otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2019 ja 2020. Tulorekisteri sopii huonosti tilastointitarkoituksiin, ja sen kautta saatava aineisto ei täyttäisi työmarkkinatoiminnan palkkatilastolle asettamia laatuvaatimuksia. Tulorekisterin käyttöönotto ei täten aiheuta muutoksia EK:n palkkatiedusteluissa.

Mitä tietoja EK:n palkkatiedustelussa kaikkiaan kysytään?

Tämä sivu on tarkoitettu niille, joiden tehtävänä on hallita useampien alojen palkkatilaston tietosisältöä sekä erilaisten sovellusten avulla tuottaa ja käsitellä palkkatiedustelun aineistoja. Tälle sivulle on koottu yhteenvetoja, joiden avulla palkkatiedustelun sisältöä voi tarkastella kokonaisuutena.

 

Keitä tiedustelu koskee?

Tämä voi vaihdella tilastoaloittain. Yhteenvetoihin on koottu eri ”Keitä tiedustelu koskee” -vaihtoehdot ja numero- ja nimilistoina ne tilastoalat, joita se koskee.

 

Yleisohje

Yleisohje sisältää kaikkien alojen tietokentät eri ohjeineen, koska tietokenttien ohjeet voivat vaihdella aloittain. Ohjeen osat ”Keitä tiedustelu koskee” ja ”Miltä ajalta tiedot annetaan” vaihtelevat aloittain.  Ohjeen lopussa on Tietomalli-osio, jossa näkyy tietokentän selväkielisen nimen rinnalla sen lyhyt nimi, joka on käytössä tietomalleissa ja EK:n tietokannoissa. Datamalli-sarakkeessa on esimerkki tiedon esitysmuodosta.

Huomaa tiedoston loppuosassa oleva tietomalli esimerkkitiedostoineen. Myös alakohtaisissa ohjeissa avautuvat vastaavat tiedostot (csv tai txt). Tästä EK pääkäyttäjän mallista saat kerralla kaikki kentät otsikoineen. Sarakeotsikoiden tulee vastata täysin annetun mallin mukaista järjestystä. Samoin otsikoiden on oltava täsmälleen annettujen kenttänimien mukaisia lukuun ottamatta otsikoiden isojen ja pienten kirjainten vaihtelua, joka ei ole pakollista.

 

Mitä tietoja kysytään milläkin alalla?

Kysyttäviä tietoja on mahdollista tarkastella myös erilaisten ristiintaulukointien avulla. Oheisissa pivot-taulukoissa voi nähdä kunkin tietokentän osalta, millä kaikilla tilastoaloilla sitä kysytään. Toisella välilehdellä saa näkyviin aloittain kysyttävät kentät excel-sarakkeena. Kentän uusittu, nyt max 8 merkin pituinen lyhyt nimi on erityisen tärkeä siirtotiedostoille.

 

Millä aloilla kysytään täsmälleen samat tiedot?

Oheisiin excel-taulukoihin on koottu kaikki erilaiset tietokenttäyhdistelmät. Niitä on syyskuun tiedustelussa 35 ja neljännesvuositiedustelussa 28. Yhdistelmien viereen on koottu numero- ja nimilistoina ne tilastoalat, joilla yhdistelmä on käytössä.

Sivu päivitetty 1.10.2019