Työaikatiedustelu

Tulosta

EK kerää vuosittain tietoa toteutuneesta työajasta ja poissaoloista. Työaikatiedusteluja on tehty teollisuuden osalta vuodesta 1980, palvelualojen osalta vuodesta 1993 ja koko EK:n osalta vuodesta 2004 lähtien.

Mitä yrityksiä tiedustelu koskee?

Työaikatiedusteluun osallistuvat ne jäsenyritykset, jotka haluavat seurata ja verrata toteutuneita työaikoja ja poissaoloja ja joiden ajankäytön seuranta perustuu EK:n suosittelemaan työaika- ja poissaololuokitteluun. Tiedustelu osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen vastaa vuosittain noin 500 jäsenyritystä eri aloilta.

Miten tiedusteluun vastataan?

Tiedusteluun vastataan yrityksille lähetetyllä verkkolomakkeella.

Mitä tietoja tiedustelu sisältää?

Tiedustelussa kysytään tietoja toteutuneista työajoista ja poissaoloista.
Työaika- ja poissaololuokittelu

Miksi tiedustelu tehdään?

EK ja sen jäsenliitot tarvitsevat tietoja toteutuneista työajoista ja poissaoloista työmarkkinapoliittista edunvalvontaa varten. Tiedusteluun osallistuneet yritykset saavat yrityspalautteena vertailutietoja omalta toimialalta ja voivat hyödyntää tietoja muun muassa poissaolojen seurannassa.