Sopimukset

Tulosta

Tästä osiosta löytyvät Keskusjärjestöjen tekemät sopimukset ja suositukset työmarkkinajärjestelmää ja työelämää koskevista asioista.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n perustamisen yhteydessä vuonna 2004 sovittiin, että EK tulee sen perustajajärjestöjen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton sekä Palvelutyönantajien ja palkansaajakeskusjärjestöjen välillä voimassa olleiden sopimusten sopijaosapuoleksi siinä laajuudessa ja samoin oikeusvaikutuksin kuin ne ovat sitoneet EK:n perustajajärjestöjä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tehneet tämän jälkeen myös uusia sopimuksia, esim. tilastoyhteistyösopimukset sekä antaneet mm. päihdeongelmien ennaltaehkäisyä ja työperäistä stressiä koskevia suosituksia.