Suomesta TKI-suurvalta

Suomen tuleminen TKI-suurvallaksi vaatii vahvaa osaamispohjaa ja työn tuottavuuden kasvua. Suomen ja Euroopan on aika päästä irti vanhasta, irti fossiilista, irti peloista ja siirtyä kohti uutta. Uudistuminen lähtee asenteesta, osaamisesta ja osaajista.