Mitä on vastuullisuus?

Tulosta

Kaksi kolmannesta suomalaisyrityksistä kokee, että kestävällä kehityksellä, vastuullisuudella, ilmastonmuutoksella ja kiertotaloudella on suuri tai kasvava merkitys liiketoiminnan kannalta. Tiedot käyvät ilmi EK:n kesäkuussa 2018 tekemästä kyselystä . Vain neljännes yrityksistä ei koe näillä megatrendeillä olevan merkitystä. Tulos kuvastaa hyvin kestävän kehityksen tärkeyttä, eikä tulos yllätä: kaikki merkit viittaavat myös kuluttajien, sijoittajien ja henkilöstön kasvavaan kiinnostukseen vastuullisuusteemoja kohtaan.

Yritysvastuulla on monia merkityksiä ja määritelmiä. Jokaisella yrityksellä on mahdollisuus valita oma tapansa toimia vastuullisesti, luonnollisesti lainsäädännön ja muun normiston rajoissa. Suuri määrä erilaisia periaatteita ja niiden tulkintoja on johtanut siihen, että myös yritysten strategiset valinnat ja operatiiviset toimet ovat vaihtelevia ja monipuolisia. Ja näin saakin olla. Käytännön vastuullistoimet vaihtelevat kopiopaperin kierrätyksestä yrityksen koko hankintaketjun ja tuotantoprosessien uudelleen organisointiin ja yrityksen koko olemassaolon tarkoituksen määrittelyyn.

Monelle yritykselle tilanne voi kuitenkin olla hämmentävä. Pienemmän vastuullisuusteemaa pohtivan yrityksen voi olla vaikeaa päästä vauhtiin. Mistä pitäisi aloittaa? Mihin paukut kannattaisi laittaa? Miten vaikutuksia voisi mitata? Ison yrityksen voi sen sijaan olla vaikea fokusoida ja vetää rajaa sille, mitä kaikkea kannattaa tehdä. Monet yritykset kaipaavatkin vastuullisuutta edistäviä konkreettisia malleja.

Vastuullisuudella tarkoitamme sitä, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset.  Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja strategian ytimessä.

Vastuullisuutta ei voi irrottaa päivittäisestä tekemisestä. Jokaisella yksittäisellä valinnalla on vaikutuksia, joita voidaan tarkastella myös vastuullisuuden näkökulmasta.

Tämä sivusto tarjoaa näkökulmia ja käytännönläheisiä eväitä vastuullisuuden valintojen tueksi. Tutustu seuraaviin työkaluihin ja esimerkkeihin: